8,6 8 ,6 234 reviews Bekijk reviews

Aerohive WiFi Referentiecase: Brandweer Flevoland

Voorzien in de brandveiligheid van de hele regio

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Behalve de brandweerkorpsen zijn hier de meldkamers in onder gebracht en de GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, een onderdeel dat intensief samenwerkt met de ambulancevoorziening).  Veel veiligheidsregio’s worden nu nog gevormd op basis van vrijwillige samenwerking, maar nieuwe wetgeving gaat deelname van gemeenten en veiligheidsdiensten zoals de brandweer verplichten. Het brandweerkorps in de veiligheidsregio Flevoland omvat een aantal grotere kazernes, onder meer in Almere, Zeewolde, Dronten, Emmeloord,  Lelystad en Urk, evenals kleinere posten in plaatsen zoals Swifterband en Biddinghuizen. Met het WiFi-netwerk van Aerohive zijn ze klaar voor de toekomst.

Brandweer Flevoland referentie

Brandweer Flevoland en Aerohive

Eén netwerk voor meerdere vestigingen én meerdere toepassingen

Het gebruikelijk worden van WiFi-toegang, verbeteren van de informatievoorziening voor brandweerlieden en efficiënter vergaderen: genoeg redenen voor brandweerkorps Flevoland om een draadloos netwerk te laten aanleggen in zijn kazernes. Halverwege 2012 ging Lagarde van start met de uitrol van Aerohive WiFi-netwerk. “Lagarde kon onze eisen en wensen vertalen naar een goed, betrouwbaar product.”


Eén dekkend netwerk

Uiteindelijk zijn alle brandweerposten uitgerust met één dekkend WiFi-netwerk van Aerohive, op enkele normaal gesproken onbemande posten na. In totaal gaat het om negen locaties met permanent personeel en acht onbemande posten. Een ideale oplossing voor een organisatie als Brandweer Flevoland.

“Het kan ook voor ons brandweerkorps een groot voordeel hebben. Waar je ook heen gaat voor een vergadering of werkoverleg, je hebt altijd de juiste informatie bij de hand. Het werkt sneller en effectiever."

- Dhr. W. Maas van Brandweer Flevoland -

Brandweer Flevoland en Lagarde

Brandweerkorps Flevoland en Lagarde leerden elkaar kennen via de vaste telecomprovider van het brandweerkorps. “Zo werden we doorverwezen naar Lagarde. Ons vertrouwen in Galaxy en All-IP is dusdanig dat we meteen met Lagarde in gesprek zijn gegaan.”, aldus Wim Maas van Brandweer Flevoland. In deze gesprekken bracht Lagarde als snel de voordelen van een Aerohive WiFi-netwerk naar voren. 


De laatste jaren is Lagarde vaker in contact gekomen met organisaties die een WiFi-leverancier zoeken. Het hoge kennisniveau, hoge partnerstatus en de uitstekende service vanuit onze servicedesk geven vaak de doorslag. Niet alleen het aanleggen van een WiFi-netwerk vraagt de nodige kennis. Ook het ondersteunen tijdens gebruik vanuit een servicedesk of met trainingen.

Gratis onze brochure ontvangen?Brochure aanvragen